Alla människor är lika mycket värda. Det är fundamentet som mänskliga rättigheter bygger på.

Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger styrka, mod och en känsla av att man är värd att tas på allvar. Detta kan förändra livet för den som lever under utsatthet och förtryck. My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnor, män och barns mänskliga rättigheter världen över. Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt.

Visionen är att ge kvinnor, män och barn över hela världen möjlighet att äga kunskapen om sina mänskliga rättigheter och stöd att hävda den. Vi tror att det kan bidra till att förändra världen. Föreningen grundades år 2012 av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen.

Läs mer >

My Human Rights producerar pedagogiska material baserade på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s kvinnokonvention och FN:s konvention om barnets rättigheter. Materialen är begripliga och lätta att använda för alla som arbetar med att utbilda eller sprida information om mänskliga rättigheter. Läs mer om materialen genom att trycka på bilderna.

Samarbeten

Under åren har vi samarbetat med flera organisationer som på olika sätt hjälpt till att göra verklighet av våra idéer. Tack!

Hjälp oss att sprida mänskliga rättigheter

Idag används våra material i flera länder världen över. Du får gärna hjälpa oss att sprida dem till fler.

Det är vi som brinner för mänskliga rättigheter. Kontakta oss gärna

Emma Wistrand

Grundare

Carin Granlund Olsen

Grundare

Emma är idé- och initiativtagare till My Human Rigths och våra material. Emma är socionom och har också en examen från IHR, Institutet för Högre reklam och kommunikationsvetenskap.

Carin är projektledare och kommunikatör, utbildad vid Berghs School of Communcation. Ansvarar för produktionen av allt material som föreningen tar fram

+46 709 530 512

+46 708 489 133

Annika Rehn Frobell
Styrelseordförande

Ragna Wallmark
Styrelseledamot

Annika Rehn Frobell är ordförande i föreningen My Human Rights. Annika är beteendevetare och kommunikationsstrateg med gedigen erfarenhet av att utveckla insikter som hjälper människor och varumärken att mötas. Annika är även styrelseledamot i Planning Awards och kursansvarig för Berghs School of Communication's Executive-kurs Strategic Planning and Insights.

Ragna Wallmark har arbetat som producent, projektledare och chef för Barn och Ungdomsredaktionen på SVT, som Redaktionschef för barnavdelningen på UR och var sedan som Programchef del av UR:s företagsledning. Ragna har också under många år arbetat internationellt med workshops och seminarier för medieproducenter i Asien, Latinamerika, Syrien och Namibia. Seminarier som handlat om barns rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, om mediepåverkan och barnkultur.  Sedan 2012 arbetar Ragna som konsult i mediefrågor.

HAR DU FRÅGOR?

Hör av dig här, vi svarar gärna!

My Human Rights ideell förening.

Organisationsnummer 802467-0534.

My Human Rights producerar pedagogiska material baserade på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s kvinnokonvention och FN:s konvention om barnets rättigheter. Materialen är begripliga och lätta att använda för alla som arbetar med att utbilda eller sprida information om mänskliga rättigheter. Läs mer om materialen genom att trycka på bilderna.

My Human Rights producerar pedagogiska material baserade på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s kvinnokonvention och FN:s konvention om barnets rättigheter. Materialen är begripliga och lätta att använda för alla som arbetar med att utbilda eller sprida information om mänskliga rättigheter. Läs mer om materialen genom att trycka på bilderna.

Emma Wistrand

Grundare

Emma är idé- och initiativtagare till My Human Rigths och vårt material. Emma är socionom och har också en examen från IHR, Institutet för Högre reklam och kommunikationsvetenskap.

Alla människor är lika mycket värda. Det är fundamentet som mänskliga rättigheter bygger på.

Emma Wistrand

Grundare

Emma är idé- och initiativtagare till My Human Rigths och vårt material. Emma är socionom och har också en examen från IHR, Institutet för Högre reklam och kommunikationsvetenskap.

Alla människor är lika mycket värda. Det är fundamentet som mänskliga rättigheter bygger på.

Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger styrka, mod och en känsla av att man är värd att tas på allvar. Detta kan förändra livet för den som lever under utsatthet och förtryck. My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnor, män och barns mänskliga rättigheter världen över. Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt.

Visionen är att ge kvinnor, män och barn över hela världen möjlighet att äga kunskapen om sina mänskliga rättigheter och stöd att hävda den. Vi tror att det kan bidra till att förändra världen. Föreningen grundades år 2012 av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen.

Emma Wistrand

Grundare

Emma är idé- och initiativtagare till My Human Rigths och vårt material. Emma är socionom och har också en examen från IHR, Institutet för Högre reklam och kommunikationsvetenskap.

+46 709 530 512

Carin är projektledare och kommunikatör, utbildad vid Berghs School of Communcation. Ansvarar för produktionen av allt material som föreningen tar fram.

Annika Rehn Frobell är ordförande i föreningen My Human Rights. Annika är beteendevetare och kommunikationsstrateg med gedigen erfarenhet av att utveckla insikter som hjälper människor och varumärken att mötas. Annika är även styrelseledamot i Planning Awards och kursansvarig för Berghs School of Communication's Executive-kurs Strategic Planning and Insights.

Ragna Wallmark har arbetat som producent, projektledare och chef för Barn och Ungdomsredaktionen på SVT, som Redaktionschef för barnavdelningen på UR och var sedan som Programchef del av UR:s företagsledning. Ragna har också under många år arbetat internationellt med workshops och seminarier för medieproducenter i Asien, Latinamerika, Syrien och Namibia. Seminarier som handlat om barns rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, om mediepåverkan och barnkultur.  Sedan 2012 arbetar Ragna som konsult i mediefrågor.

Alla människor är lika mycket värda. Det är fundamentet som mänskliga rättigheter bygger på.

Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger styrka, mod och en känsla av att man är värd att tas på allvar. Detta kan förändra livet för den som lever under utsatthet och förtryck. My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnor, män och barns mänskliga rättigheter världen över.

Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter

Emma Wistrand

Grundare

Emma är idé- och initiativtagare till My Human Rigths och vårt material. Emma är socionom och har också en examen från IHR, Institutet för Högre reklam och kommunikationsvetenskap.

Carin är projektledare och kommunikatör, utbildad vid Berghs School of Communcation. Ansvarar för produktionen av allt material som föreningen tar fram.

Annika Rehn Frobell är ordförande i föreningen My Human Rights. Annika är beteendevetare och kommunikationsstrateg med gedigen erfarenhet av att utveckla insikter som hjälper människor och varumärken att mötas. Annika är även styrelseledamot i Planning Awards och kursansvarig för Berghs School of Communication's Executive-kurs Strategic Planning and Insights.

Ragna Wallmark har arbetat som producent, projektledare och chef för Barn och Ungdomsredaktionen på SVT, som Redaktionschef för barnavdelningen på UR och var sedan som Programchef del av UR:s företagsledning. Ragna har också under många år arbetat internationellt med workshops och seminarier för medieproducenter i Asien, Latinamerika, Syrien och Namibia. Seminarier som handlat om barns rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, om mediepåverkan och barnkultur.  Sedan 2012 arbetar Ragna som konsult i mediefrågor.

Annika Rehn Frobell är ordförande i föreningen My Human Rights. Annika är beteendevetare och kommunikationsstrateg med gedigen erfarenhet av att utveckla insikter som hjälper människor och varumärken att mötas. Annika är även styrelseledamot i Planning Awards och kursansvarig för Berghs School of Communication's Executive-kurs Strategic Planning and Insights.

Ragna Wallmark har arbetat som producent, projektledare och chef för Barn och Ungdomsredaktionen på SVT, som Redaktionschef för barnavdelningen på UR och var sedan som Programchef del av UR:s företagsledning. Ragna har också under många år arbetat internationellt med workshops och seminarier för medieproducenter i Asien, Latinamerika, Syrien och Namibia. Seminarier som handlat om barns rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, om mediepåverkan och barnkultur.  Sedan 2012 arbetar Ragna som konsult i mediefrågor.

HAR DU FRÅGOR?

Hör av dig här, vi svarar gärna!