HEJ!

Har du frågor om materialet eller föreningen? Har du idéer om användningsområden? Vill du bidra till att vi kan översätta något av våra material till andra språk? Vill du diskutera ett samarbete och hjälpa oss utveckla fler material? Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Emma Wistrand

Carin Granlund Olsen

+46 709 530 512

+46 708 489 133

STYRELSEN

Ragna Wallmark
Styrelseledamot

Annika Rehn Frobell
Styrelseordförande

Ragna Wallmark har arbetat som producent, projektledare och chef för Barn och Ungdomsredaktionen på SVT, som Redaktionschef för barnavdelningen på UR och var sedan som Programchef del av UR:s företagsledning. Ragna har också under många år arbetat internationellt med workshops och seminarier för medieproducenter i Asien, Latinamerika, Syrien och Namibia. Seminarier som handlat om barns rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, om mediepåverkan och barnkultur.  Sedan 2012 arbetar Ragna som konsult i mediefrågor.

Annika Rehn Frobell är ordförande i föreningen My Human Rights. Annika är beteendevetare och kommunikationsstrateg med gedigen erfarenhet av att utveckla insikter som hjälper människor och varumärken att mötas. Annika är även styrelseledamot i Planning Awards och kursansvarig för Berghs School of Communication's Executive-kurs Strategic Planning and Insights.

Vi använder Facebook och MyNewsDesk för att sprida nyheter om mänskliga rättigheter och vad vi gör i föreningen. Följ oss gärna där!

My Human Rights ideell förening.

Organisationsnummer 802467-0534.