HEJ!

Har du frågor om materialet eller föreningen? Har du idéer om användningsområden? Vill du bidra till att vi kan översätta något av våra material till andra språk? Vill du diskutera ett samarbete och hjälpa oss utveckla fler material? Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Emma Wistrand

Carin Granlund Olsen

+46 709 530 512

+46 708 489 133

Vi använder Facebook och MyNewsDesk för att sprida nyheter om mänskliga rättigheter och vad vi gör i föreningen. Följ oss gärna där!

My Human Rights ideell förening.

Organisationsnummer 802467-0534.

+46 709 530 512

+46 708 489 133