Vår vision är att sprida kunskap om mänskliga rättigheter till kvinnor, män och barn över hela världen.

Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger styrka, mod och en känsla av att man är värd att tas på allvar. Detta kan förändra livet för den som lever under utsatthet och förtryck. My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnor, män och barns mänskliga rättigheter världen över.  Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets

rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt.


Visionen är att ge kvinnor, män och barn över hela världen möjlighet att äga kunskapen om sina mänskliga rättigheter och stöd att hävda den.

 

Föreningen grundades år 2012 av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen i övertygelsen om att detta kan bidra till att förändra världen.

HISTORIEN – FRÅN DÅ TILL NU

Hör av dig här, vi svarar gärna!

My Human Rights ideell förening.

Organisationsnummer 802467-0534.

Vår vision är att sprida kunskap om mänskliga rättigheter till kvinnor, män och barn över hela världen.

Vår vision är att sprida kunskap om mänskliga rättigheter till kvinnor, män och barn över hela världen.