Visa stöd för Kvinna Liv Frihet

Årets fredspris tilldelas Narges Mohammadi. Den iranska journalisten, fysikern och människorättsaktivisten erhåller priset för sitt motstånd mot förtryck av kvinnor i Iran och sitt engagemang för att främja mänskliga rättigheter och frihet för alla. Hennes kamp är nödvändig inte bara i Iran utan är lika betydelsefull för kvinnor över hela världen. Det är en kamp där fler behöver engagera sig och våga ta ställning.

Köp knappen i vår webbutik, 75kr

My Human Rights producerar utbildningsmaterial:

"Vi vill att alla ska känna till sina mänskliga rättigheter"

My Human Rights producerar utbildningsmaterial baserade på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s kvinnokonvention och FN:s konvention om barnets rättigheter. Materialen är begripliga och lätta att använda för alla som arbetar med att utbilda eller sprida information om mänskliga rättigheter.

my human rights

Jag är ett barn.
Jag har rättigheter

Ett utbildningsmaterial baserat på de rättighetsbaserade artiklarna i Barnkonventionen. För dig som är pedagog, fritidsledare, idrottsledare, barnrättsstrateg eller har ansvar för att lära ut Barnkonventionen till barn och unga i din organisation. Ambitiös handledning medföljer.
Finns på svenska och engelska.

Mina mänskliga
rättigheter

Ett utbildningsmaterial baserat på de 29 rättighetsbaserade artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt de 16 artiklarna i FN:s kvinnokonventionen. För dig som arbetar med att utbilda eller sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och kvinnors rättigheter. Ambitiös handledning medföljer.
Finns på svenska, engelska och arabiska.

Barnrättsspelet

Barnrättsspelet är ett gratis spel som bygger på artiklarna i Barnkonventionen. Här får barn i åldrarna 10-13 år träna på att reflektera över och använda sina rättigheter i en rad olika utmaningar.

My Human Rights producerar utbildningsmaterial:

"Vi vill att alla människor ska känna till sina mänskliga rättigheter"

My Human Rights producerar utbildningsmaterial baserade på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s kvinnokonvention och FN:s konvention om barnets rättigheter. Materialen är begripliga och lätta att använda för alla som arbetar med att utbilda eller sprida information om mänskliga rättigheter.

my human rights

Jag är ett barn.
Jag har rättigheter

En box med 70 kort som representerar de rättighetsbaserade artiklarna i Barnkonventionen.
Finns på svenska och engelska.
Handledning ingår.

Mina mänskliga
rättigheter

En box med 61 kort som representerar de 29 rättighetsbaserade artiklar i FN:s allmäna förklaring om de mänskliga rättigheterna
samt de 16 artiklarna i FN:s kvinnokonvention.
Finns på svenska, engelska och arabiska. Handledning ingår.

Alla människor är lika mycket värda.
Det är fundamentet som mänskliga rättigheter bygger på.

Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger styrka, mod och en känsla av att man är värd att tas på allvar. Detta kan förändra livet för den som lever under utsatthet och förtryck. My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnor, män och barns mänskliga rättigheter världen över.

Föreningen gör det genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt.

Visionen är att ge kvinnor, män och barn över hela världen möjlighet att äga kunskapen om sina mänskliga rättigheter och stöd att hävda dem. Vi tror att det kan bidra till att förändra världen.

Föreningen grundades år 2012 av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen.

Samarbeten

Under åren har vi samarbetat med flera organisationer som på olika sätt hjälpt till att göra verklighet av våra idéer.
Tack!

Hjälp oss att sprida mänskliga rättigheter

Idag används våra material i flera länder världen över. Du får gärna hjälpa oss att sprida dem till fler.

Det är vi som brinner för mänskliga rättigheter.
Kontakta oss gärna

Emma Wistrand

Emma Wistrand

Grundare

Emma är idé- och initiativtagare till My Human Rights och våra material. Emma är socionom och har en examen från IHR, Institutet för Högre reklam och kommunikationsvetenskap. Hon har jobbat som kommunikationsstrateg och chef i ett flertal företag och organisationer, företrädelsevis värderingsstyrda såsom Gothia Förlag, Folkhälsoinstitutet, Natur & Kultur, Socialstyrelsen och Företagarna. Emma har varit kommunikationsansvarig för hållbarhet på Systembolaget och arbetar nu som varumärkeschef på Svevia.

11391357_10152997769140749_6378383704993325366_n-2

Carin Granlund Olsen

Grundare

Carin har varit med sedan starten av föreningen och ansvarar för verksamheten, produktion av material, samarbeten, försäljning samt ekonomi. Carin har tidigare grundat och drivit kommunikationsbyrån Podium och senare nätverket Oliven. Utbildad i Information/PR samt Strategisk Kommunikation på Berghs School of Communication samt i processledning på Ramböll-Attractor. Carin är också diplomerad Barnrättsstrateg.

Annika Rehn Frobell

Styrelseordförande

Annika Rehn Frobell är ordförande i föreningen My Human Rights. Annika är beteendevetare och kommunikationsstrateg med gedigen erfarenhet av att utveckla insikter som hjälper människor och varumärken att mötas. Annika är även styrelseledamot i Planning Awards och kursansvarig för Berghs School of Communication’s Executive-kurs Strategic Planning and Insights.

Ragna Wallmark

Styrelseledamot

Ragna Wallmark har arbetat som producent, projektledare och chef för Barn och Ungdomsredaktionen på SVT, som Redaktionschef för barnavdelningen på UR och var sedan som Programchef del av UR:s företagsledning. Ragna har också under många år arbetat internationellt med workshops och seminarier för medieproducenter i Asien, Latinamerika, Syrien och Namibia. Seminarier som handlat om barns rättigheter i enlighet med Barnkonventionen, om mediepåverkan och barnkultur.ᅠ Sedan 2012 arbetar Ragna som konsult i mediefrågor.