Barnets rättigheter inom Kriminalvården

Tillsammans med Kriminalvården har My Human Rights utvecklat utbildningsmaterialet ”Barnets rättigheter” – ett material som används i utbildningen av barnombud inom Kriminalvården. Barnombud finns representerade inom alla verksamhetsgrenar inom Kriminalvården – från häkten och anstalter till frivården och transporter. Den omfattande utbildningen sträcker sig över tre dagar och syftar till att öka kunskapen och stärka kompetensen för att implementera barnets rättigheter inom Kriminalvårdens verksamheter. Barnombuden som är anställda som kriminalvårdare eller frivårdsinspektörer har ett särskilt uppdrag av stödja implementeringen.

        – Materialet ”Barnets rättigheter” är en central del av vår ambitiösa barnombudsutbildning, förklarar Malin Isaksson, barnrättsexpert. Det är utformat för att vara ett enkelt och konkret arbetsverktyg.

Materialet baseras på ett antal artiklar i Barnkonventionen som är specifika för Kriminalvårdens verksamheter. För varje artikel presenteras reflektionsfrågor som barnombuden kan använda i samtal med kollegor och klienter.

        – De som deltar i utbildningen uppskattar materialet, särskilt de konkreta frågorna som är direkt relevanta för deras yrkesroll som kriminalvårdare eller frivårdsinspektör, säger Jacob Andersson, utbildningsansvarig. De handlar till exempel om vad vi bör prata om med klienter som har barn. Det är av yttersta vikt för barnen att klienten kan stötta sitt barn under fängelsetiden.

På bilden från vänster: Malin Isaksson, som arbetar med barnrättsfrågor nationellt inom Kriminalvården, Jenny Walthersson och Jacob Andersson är ansvariga för utbildningen av barnombud inom Kriminalvården.