quote_blue

Vår vision är att sprida kunskap om mänskliga rättigheter till kvinnor,
män och barn över hela världen.

Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger styrka, mod och en känsla av att man är värd att tas på allvar. Detta kan förändra livet för den som lever under utsatthet och förtryck. My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnor, män och barns mänskliga rättigheter världen över.  Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt.
Visionen är att ge kvinnor, män och barn över hela världen möjlighet att äga kunskapen om sina mänskliga rättigheter och stöd att hävda den.
Föreningen grundades år 2012 av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen i övertygelsen om att detta kan bidra till att förändra världen.

HISTORIEN – FRÅN DÅ TILL NU

2006

Emma Wistrand arbetade med att få fler kvinnor att starta företag och tog fram en box med Inspirationskort. Korten hade till syfte att stärka kvinnor att våga tro på sig själva, sina förmågor och sin kapacitet för att ta steget att bli egna företagare. Inspirationskorten är grunden till den idé som så småningom landade i föreningen My Human Rights och vår vision att sprida kunskap om mänskliga rättigheter genom begripliga och dekorativa informations- och utbildningsmaterial.

2006

2008

Den 8 mars sände Sveriges Radios utrikeskorrespondent Nils Horner ett reportage från en kvinnojour i Afghanistan. Han intervjuade Faria. Hon hade flytt från sitt hem eftersom hennes man grävt en grav till henne bakom huset – mannen tänkte mörda henne. Grannarna hann varna Faria som nu gömde sig på kvinnojouren. Nils avslutar reportaget med att konstatera att många kvinnor i Afghanistan inte har en aning om att de har några mänskliga rättigheter eller att de har något som helst värde som människor. Där och då kände Emma Wistrand att hon måste göra något för Faria och för andra utsatta kvinnor. Med vad skulle hon kunna bidra med för att hjälpa dessa kvinnor att få kunskap om att de faktiskt har mänskliga rättigheter – att de är värda lika mycket som alla andra människor? Kanske skulle man kunna kombinera formatet på Inspirationskorten med texten från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s kvinnokonvention? Texterna på korten skulle återge den exakta innebörden av det som stod i de olika artiklarna, men på ett sätt som gjorde att man verkligen kunde ta dem till sig.

2008

2009

En liten arbetsgrupp satte igång produktionen av det som skulle bli vårt första material ”Mina mänskliga rättigheter”. Helena Lunding åtog sig uppdraget att illustrera samtliga 61 kort som representerade alla rättigehetsbaserade artiklar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s kvinnokonvention. Texterna skrevs av Ylva Björnström och Emma Wistrand. Carin Granlund Olsen ansvarade produktion. Jessica Stigsdotter Axberg gjorde alla original. Texterna faktagranskades av ett flertal experter på mänskliga rättigheter. Vi tog kontakt med UN Womens dåvarande ordförande Maud Edgren Schori om samarbete kring spridning och tryck. UN Women gillade idén och vi påbörjade arbetet med att söka finansiering.

2009

2010

Tillsammans med UN Women sökte vi pengar från Svenska Postkodstiftelsen.

I september fick vi positivt besked och några månader senare hade vi boxen ”Mina mänskliga rättigheter” både på svenska och engelska i vår hand. Emma besökte UN Womens huvudkontor i New York. Resultatet blev att de åtog sig att faktagranska korten samt att skriva ett rekommendationsbrev. Glädjande nog så tog också FN:s bokhandel, som ligger i FN-skrapan, in våra boxar för försäljning

2010

2011

Ett händelserikt år. På Internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade vi ett vernissage och visade materialet ”Mina mänskliga rättigheter” samt flertalet av artiklarna som canvastavlor. Samtidigt fick Hand in hand 1000 boxar för spridning i Indien. Samma vår finansierade Olof Palme Internationella Center översättning och faktagranskning av materialet till arabiska. En stor utmaning i det arbetet var förstås faktagranskning av texterna. Men där fick vi fin hjälp av Raul Wallenberg Institutets ”filial” i Amman, Jordanien.  Det här året spelade vi också in alla artiklar och producerade en ljudinstallation till MR-dagarna i Kulturhuset. Lars Hässler, Lexter Ljuddesign och skådespelarna Katarina Bothén och Magnus Mark ställde upp och gjorde allt arbete gratis. Och under året började nästa idé gro, att göra ett material baserat på Barnkonventionen.

2011

2012

Den ideella föreningen My Human Rights bildas av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen. Arbetet med föreningen, utveckling och produktion av material görs på ideell basis av grundarna vid sidan av deras ordinarie arbeten.  Nu tar också arbetet med materialet för Barnkonventionen form.

2012

2013

Vi producerar vårt material ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter”. Artiklarna förvandlas till jag-stärkande och begripliga budskap av Emma Wistrand och Ingrid Sundquist. Kari Modén anlitas för illustrationer och form. Texterna faktagranskas av experter ochJessica Axberg gör original med otaliga korrekturvändor. Olivia Olsen översätter till engelska. I slutet av året är alla kort, handledning och box färdiga för tryck. Under tiden samtalar vi med Rädda Barnen om samarbete och finansiering av tryck och spridning.

2013

2014

Rädda Barnen går in som samarbetspartner till materialet ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter”. Den 8 oktober lanserar vi och Rädda Barnen materialet på Wetterlings Gallery i Kungsträdgården i Stockholm. Vi producerar tavlor och affischer av alla artiklar/kort och det blir en mycket uppskattad tillställning.

2014

2015

I samarbete med KNUT, Kommunalt Nätverk för Utveckling, som är ett samarbete mellan kommunerna Nynäshamn, Salem, Sundbyberg och Södertälje producerar vi materialet ”Kort om Barnrätt”. Materialet vänder sig till handläggare av ekonomiskt bistånd inom Socialtjänsten och är ett praktiskt redskap i deras arbete. Under hösten beställer Sachsska Barnsjukhuset en egenprofilerad box ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” som julgåva till alla sina medarbetare

2015

2016

Hyper Island tar in oss som ett projekt och presenterar en strålande idé för ett digitalt läromedel baserat på ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter”. Det hoppas vi kunna göra verklighet av. Vi producerar en målarbok på uppdrag av Rädda Barnen. Målarboken delas ut under barnrättsdagar på IKEA-varus runt om i landet. Vi deltar på den nordiska konferensen om barnomsorgssvikt – NFBO –  med vårt material och får otroligt god respons från deltagarna. Det stärker oss och ger oss ny energi i vårt arbete att sprida kunskap om allas mänskliga rättigheter. Vi inleder arbetet med att ta fram en handledning som riktar sig till människor som arbetar med integration av nyanlända barn.

2016

2017

Vi inleder ett samarbete med Kriminalvården och tar fram ett utbildningsmaterial som ska användas för att ge Kriminalvårdens medarbetare grundläggande kunskaper om barnrättsfrågor utifrån Barnkonventionen . Vi arbetar vidare med att få materialen digitaliserade och företaget Learnways hjälper oss att arbeta fram en prototyp som vi kan använda i möten med potentiella finansiärer. Emma träffar ansvarig på Human Rights Strategic Communications Division på FN i New York för att diskutera digitalisering av korten samt möjligheten att bli en del av 70-års firandet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Diskussionen fortsätter med representanter från avdelningen för External Outreach Service på Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) i Geneve. Emma passar också på att leverera boxar till UN Bookshop som ligger i bottenvåningen på FN-skrapan.  Vi träffar Barnombudsmannen och FN-förbundet flera gånger för att diskutera eventuella samarbeten.  Vi håller föredrag tillsammans med KNUT (Kommunalt Nätverk för utveckling) på MR-dagarna i Jönköping på temat barns rättigheter. IKEA i Tyskland visar intresse för målarboken vi tagit fram tillsammans med Rädda Barnen.  Vi träffar representanter från Polisen för att diskutera ett samarbete utifrån Barnkonventionen.

2017

2018

Utbildningsmaterialet ”Barnets Rättigheter” som vi tagit fram i samarbete med
Kriminalvården utbildningsenhet blir klart efter tre pilotupplagor. 300 barnombud inom
Kriminalvården i Sverige utbildas och använder materialet dagligen i kontakt med
kollegor, klienter, föräldrar och i möten med barn. Under hösten deltar vi med ett
seminarium på tema ”Barn, våld och kriminalvård” på MR-dagarna i Stockholm. Vi får
beställningar från museer som vill sälja vårt material i sina shopar. FNs bokhandel i
New York fortsätter kontinuerligt att beställa den arabiska och engelska boxarna. Vi
deltar dels på Hippiemarket på Södermalm i Stockholm dels på Blecks julmarknad.
Här säljer vi boxar, affischer och vår nyproducerade t-shirt med trycket ”This is what
a feminist looks like”. För att förstärka och ge möjlighet att synliggöra det
humanistiska perspektivet tar vi fram pins inför riksdagsvalet med texten ”Alla
människor är lika mycket värda”. Dessa säljs i butikerna Urban Deli och Butik Rot. Vi
arbetar vidare med att få finansiering för att översätta och digitalisera våra material. I
samarbete med MR-stiftelsen föds också idén att använda vår pedagogik och
koncept för att ta fram ett utbildningsmaterial om Sveriges grundlagar. Den arbetar vi
nu vidare med.

2018

HISTORIEN – FRÅN DÅ TILL NU

Emma Wistrand arbetade med att få fler kvinnor att starta företag och tog fram en box med Inspirationskort. Korten hade till syfte att stärka kvinnor att våga tro på sig själva, sina förmågor och sin kapacitet för att ta steget att bli egna företagare. Inspirationskorten är grunden till den idé som så småningom landade i föreningen My Human Rights och vår vision att sprida kunskap om mänskliga rättigheter genom begripliga och dekorativa informations- och utbildningsmaterial.