quote_blue

Vår vision är att sprida kunskap om mänskliga rättigheter till kvinnor,
män och barn över hela världen.

Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger styrka, mod och en känsla av att man är värd att tas på allvar. Detta kan förändra livet för den som lever under utsatthet och förtryck. My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnor, män och barns mänskliga rättigheter världen över.  Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt.
Visionen är att ge kvinnor, män och barn över hela världen möjlighet att äga kunskapen om sina mänskliga rättigheter och stöd att hävda den.
Föreningen grundades år 2012 av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen i övertygelsen om att detta kan bidra till att förändra världen.

HISTORIEN – FRÅN DÅ TILL NU

2006

 Emma Wistrand arbetar med ett uppdrag för att få fler kvinnor att starta företag och tar i detta arbete fram en box med inspirationskort. Kortens syfte är att stärka kvinnor att våga tro på sig själva, sina förmågor och sin kapacitet för att ta steget att bli egna företagare. Ambitionen med inspirationskorten, att stärka individen, är grunden till den idé som så småningom landade i föreningen My Human Rights och visionen att sprida kunskap om mänskliga rättigheter genom begripliga och lättillgängliga informations- och utbildningsmaterial.

2006

2008

Den 8 mars sänder Sveriges Radios korrespondent Nils Horner ett reportage från en kvinnojour i Afghanistan. Han intervjuar Faria, som flytt från sitt hem eftersom hennes man hade grävt en grav till henne bakom huset. Mannen tänker mörda Faria men grannarna hinner varna. Det är ett starkt reportage och Nils Horner konstaterar att många kvinnor i Afghanistan inte känner till att de har mänskliga rättigheter eller ett värde som människor.

Emma Wistrand känner att hon måste göra något. Men vad? Idén föddes att kombinera formatet på inspirationskorten med texten från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s kvinnokonvention. Texterna på korten ska återge innebörden i de olika artiklarna, men på ett sätt som gör att man kan ta dem till sig.

2008

2009

En liten arbetsgrupp sätter igång produktionen av det som skulle bli vårt första material ”Mina mänskliga rättigheter”. Helena Lunding åtog sig uppdraget att illustrera samtliga 61 kort som representerade alla rättigehetsbaserade artiklar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s kvinnokonvention. Texterna skrevs av Ylva Björnström och Emma Wistrand. Carin Granlund Olsen ansvarade produktion. Jessica Stigsdotter Axberg gjorde alla original. Texterna faktagranskades av ett flertal experter på mänskliga rättigheter. Vi tog kontakt med UN Womens dåvarande ordförande Maud Edgren Schori om samarbete kring spridning och tryck. UN Women gillade idén och vi påbörjade arbetet med att söka finansiering.

2009

2010

Tillsammans med UN Women söker My Human Rights finansiering från Svenska Postkodstiftelsen och i september kommer ett positivt besked om finansiering.Boxen  ”Mina mänskliga rättigheter”, blir färdig, både på svenska och engelska. Emma besöker UN Women’s huvudkontor i New York. De åtar sig att faktagranska korten och att skriva ett rekommendationsbrev. Glädjande nog så tar också FN:s bokhandel i New York in boxarna för försäljning.

2010

2011

På Internationella kvinnodagen den 8 mars arrangeras en vernissage som visar materialet ”Mina mänskliga rättigheter” och flera artiklar som canvastavlor. Samtidigt får välgörenhetsorganisationen Hand in hand 1 000 boxar för spridning i Indien. Samma vår finansierar Olof Palme Internationella Center översättning och faktagranskning av materialet till arabiska. En stor utmaning i det arbetet är faktagranskningen, men där får My Human Rights hjälp av Raul Wallenberg Institutet i Jordanien. 2011 spelar My Human Rights in alla artiklar för en ljudinstallation till mänskliga rättigheter-dagarna i Kulturhuset. Lars Hässler, Lexter Ljuddesign och skådespelarna Katarina Bothén och Magnus Mark gör allt arbete gratis. Detta år börjar nästa idé att gro – ett material baserat på Barnkonventionen.

2011

2012

Den ideella föreningen My Human Rights bildas av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen. Arbetet med föreningen, utveckling och produktion av material görs på ideell basis av grundarna vid sidan av deras ordinarie arbeten.  Nu tar också arbetet med materialet för Barnkonventionen form.

2012

2013

My Human Rights producerar materialet ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter”. Artiklarna förvandlas till jag-stärkande och begripliga budskap av Emma Wistrand och Ingrid Sundquist. Kari Modén gör illustrationer och form och Carin Granlund Olsen och  Jessica Axberg ansvarar för produktionen. Texterna faktagranskas av experter och. Olivia Olsen översätter till engelska. I slutet av året är alla kort, handledning och box färdiga för tryck. Under tiden förs samtal med Rädda Barnen om samarbete och finansiering av tryck och spridning.

2013

2014

Rädda Barnen blir samarbetspartner till materialet ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter”. Den 8 oktober lanserar My Human Rights och Rädda Barnen materialet på Wetterlings Gallery i Kungsträdgården i Stockholm. My Human Rights producerar tavlor och affischer av alla artiklar och kort. Det blir en välbesökt tillställning.

2014

2015

I samarbete med KNUT, Kommunalt Nätverk för Utveckling, ett samarbete mellan kommunerna Nynäshamn, Salem, Sundbyberg och Södertälje producerar vi materialet ”Kort om Barnrätt”. Materialet vänder sig till handläggare av ekonomiskt bistånd inom Socialtjänsten och är ett praktiskt redskap i deras arbete. Under hösten beställer Sachsska Barnsjukhuset en egenprofilerad box ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” som julgåva till alla sina medarbetare.

2015

2016

Hyper Island tar in My Human Rights som ett projekt och presenterar en  idé för ett digitalt läromedel baserat på ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter”. Idén läggs på is i väntan på finansiering. På uppdrag av Rädda Barnen tar My Human Rights fram en målarbok, som delas ut under barnrättsdagar på IKEA-varuhus runt om i landet. My Human Rights deltar i den nordiska konferensen om barnomsorgssvikt – NFBO. Material får god respons från deltagarna, vilket ger ny energi i arbetet. My Human Rights börjar ta fram en handledning som riktar sig till människor som arbetar med integration av nyanlända barn.

2016

2017

My Human Rights inleder ett samarbete med Kriminalvården och tar fram ett utbildningsmaterial. Materialet används för att ge Kriminalvårdens medarbetare grundläggande kunskaper om barnrättsfrågor utifrån barnkonventionen. My Human Rights träffar Human Rights Strategic Communications Division på FN i New York. Ämnen är digitalisering av korten och möjlighet att delta i 70-årsfirandet av FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna. Diskussionen fortsätter med representanter från avdelningen för External Outreach Service på Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) i Geneve. Fler boxar levereras till FN:s bokhandel i New York. Möten hålls med Barnombudsmannen och FN-förbundet om eventuella samarbeten. My Human Rights håller föredrag tillsammans med KNUT på mötet för mänskliga rättigheter i Jönköping. IKEA i Tyskland visar intresse för målarboken. My Human Rights träffar representanter från Polisen om ett samarbete utifrån Barnkonventionen.

2017

2018

Utbildningsmaterialet ”Barnets Rättigheter” som tagits fram med Kriminalvården blir klart. 300 barnombud inom Kriminalvården och använder materialet i kontakt med kollegor, klienter, föräldrar och barn. Under hösten deltar Human Rights i ett seminarium på tema ”Barn, våld och kriminalvård” på konferensen för mänskliga rättigheter i Stockholm. Museer beställer material till sina butiker. FN:s bokhandel i New York fortsätter att beställa arabiska och engelska boxar. My Human Rights deltar på Hippiemarket och Blecks julmarknad i Stockholm och säljer boxar, affischer och den nyproducerade t-shirten ”This is what a feminist looks like”. För att synliggöra det humanistiska perspektivet tar My Human RIghts fram pins inför riksdagsvalet med texten ”Alla människor är lika mycket värda”. Dessa säljs i butikerna Urban Deli och Butik Rot.  My Human Rights söker finansiering för att översätta och digitalisera material. I samarbete med MR-stiftelsen föds också idén att använda My Human Rights pedagogik och koncept för ett utbildningsmaterial om Sveriges grundlagar – och arbetet fortsätter.

2018

2019

Under detta år ligger fokus på att söka finansiering för att digitalisera materialet. I arbetet får My Human Rights stor hjälp av Populates VD Ehsan Nasari. Hjälp kommer också från företag som Burro Advisors, Folkungagatan, Knowit och Hansen Advokatbyrå.
Under våren presenterar My Human Rights idén att digitalisera materialet ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” för Drottning Silvias stiftelse Care About the Children. C.A.T.CH. I oktober meddelar C.A.T.C.H att de bidrar med 200 000 kronor för att finansiera en förstudie om digitalisering.  I maj ansöker My Human Rights om stöd till digitaliseringen hos Allmänna Arvsfonden. Efter sju månader beviljar Arvsfonden 4,2 miljoner kronor för att digitalisera materialet. Till Barnkonventionens 30-årsdag i november, tar My Human Rights fram en målarbok med ett urval av artiklar från konventionen. Denna distribueras även digitalt till alla förskolor och grundskolor. Till årsskiftet distribueras även målarboken till utvalda målgrupper då barnkonventionen blir lag i Sverige.  Under året säljer My Human Rights boxar och affischer både i Sverige och i utlandet – och då framför allt till FN:s bokhandel i New York.

2019

2020

Vi påbörjar arbetet med att producera en digital lärplattform om Barnkonventionen, som är möjligt att genomföra tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden. Först tillsammans med It- företaget Knowit och senare med IT-byrån Vinnovera. När pandemin slår till stannar arbetet delvis upp. Under hösten genomförs ett antal workshops för att undersöka barns kunskaper om sina rättigheter och deras attityder till digitala läromedel. Vi inleder ett samarbete med rörelsen Grundskolefotboll mot Rasismer, GFMR, som drivs av Malmö Stad och Malmö FF och verkar på 30 skolor i Malmö. ”Ge rött kort mot rasismer” är deras övergripande budskap. De använder vårt material ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter” för att lära ut och stärka barn kring deras rättigheter.
 I samband med att vi förstår vidden av pandemin och den oro och otrygghet den skapar hos barn producerar vi filmen Känns det inte rätt? tillsammans med Knowit och sprider den via sociala media. Syftet är att visa på att barns rättigheter gäller ovillkorligen och alltid, men att de lätt kan komma i skymundan när en pandemi slår till. Under året lanserar vi tillsammans med illustratören Kari Cialec Modén det nya konstkonceptet ”Rights matter”. Konst som förmedlar mänskliga rättigheter. Första motivet i i serien ”In memory” tar ställning för alla människor lika värde, kampen mot förtryck och strukturell diskriminering. På Internationella dagen för mänskliga rättigheter, 10 december, lanserar vi det andra motivet i serien – ”The Paragraph”.

2020

2021

Utvecklingen av lärplattformen går på halvfart under första delen av året på grund av pandemin. Efter ett antal intervjuer med både barn och professioner som arbetar med barn landar vi i insikten att lärplattformen ska utformas som ett spel och inte som en traditionell digital lärobok. Tillsammans med vår IT-byrå tar vi fram ett spelkoncept som utgår från vårt fysiska material ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” Texter skrivs och illustrationer tas fram successivt i takt med utvecklingen av spelet. Under hösten, när pandemin tillåter igen, testar vi återigen på barn i mellanstadiet. Parallellt testar vi också spelet på pedagoger, kuratorer och barnrättsstrateger. Arbetsnamnet är Barnrättsspelet och nu börjar det ta form.

2021

2022

Pandemin äntligen över! I början av året har vi en testversion färdig av Barnrättsspelet. Vi testar spelet på skolor i Malmö och i Vaxholm, ändrar och vidareutvecklar funktioner och innehåll, och testar igen. Stort tack riktar vi till Gustavo Nazar, barnrättsstrateg Grundskoleförvaltningen i Malmö tillika projektledare för Grundskolefotboll mot rasismer i Malmö, samt till elever och lärare på Vaxö Skola i Vaxholm, Monjibouskolan och Värner Rydén-skolan i Malmö som varit ”testpatruller” och hjälpt oss att utveckla. Vårt samarbete med Grundskolefotboll mot rasismer i Malmö fördjupas och vi deltar bland annat på deras kick-off med vårt material ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” och får också möjlighet att informera om spelet. På kick-offen deltog 230 barn och lärare från 30 skolor i Malmö. I november ställer vi ut på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro med våra material samt presenterar och demar Barnrättsspelet, som nu äntligen börjar bli klart. Under hösten börjar vi också planera för att ta fram en digital produkt av vårt utbildningsmaterial ”Mina mänskliga rättigheter” och har förmånen att bli ett gratisprojekt på Changemaker Educations utbildning "Experience Designer". Eleverna presenterar fantastiska designidéer för att sprida FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Kvinnokonventionen. Idéer som vi tar med oss in i 2023.

2022

HISTORIEN – FRÅN DÅ TILL NU