”My human rights” Engelsk

295 kr

Svensk och engelsk version.

Asken innehåller 61 kort som representerar de 29 artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt de 16 artiklarna i FN:s kvinnokonvention. I asken finns en handledning om 24 sidor med förslag på värderingsövningar som kan användas i utbildning, grupper, studiecirklar etc.
Titel svensk version: Mina mänskliga rättigheter.
Titel engelsk version: My Human Rights.
Svensk och engelsk version.
Moms och frakt ingår i priset.

Svenska boxar beställs via www.unwomen.se

my human rights