VÅRA PRODUKTER

My Human Rights producerar pedagogiska material baserade på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s kvinnokonvention och FN:s konvention om barnets rättigheter. Materialen är begripliga och lätta att använda för alla som arbetar med att utbilda eller sprida information om mänskliga rättigheter.

Barnrättsspelet.se

Barnrättsspelet.se är ett gratis spel baserat på vårt material ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” och möjliggjort tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden. 
I spelet får barnen testa vad de kan om sina rättigheter. Och träna på att använda dem.
Barnen blir utmanade av föräldrar, lärare, kompisar och andra vuxna som inte känner till vilka rättigheter barn faktiskt har.
Barnen kan spela spelet själva eller med en kompis. Men framför allt är det tänkt att användas i undervisningen på mellanstadiet, av fritids- och idrottsledare, barnrättsstrateger och andra vuxna som möter barn i åldrarna 10-13 år i sitt arbete.
Pedagogiken i spelet utgår från Blooms taxonomi är och är anpassat till läroplanen, Lgr 22.
Till spelet hör en ambitiös handledning med tips på arbetsmetoder. Här finns också tips kring du kan förbereda en lektion eller träff om Barnkonventionen, hur du skapar en trygg grupp och på vilka olika sätt spelet kan användas.

Välkommen att testa:

Jag är ett barn. Jag har rättigheter

”Jag är ett barn. Jag har rättigheter” är ett begripligt och roligt informations- och utbildningsmaterial om barns rättigheter.
Materialet består av en box med 70 kort som representerar de rättighetsbaserade artiklarna i Barnkonventionen, d.v.s. de 41 första artiklarna i konventionen. Varje kort tar upp en artikel i Barnkonventionen som ett jag-stärkande budskap. På framsidan av korten är det en kort text och hänvisning till en artikel i Barnkonventionen, på baksidan fördjupas samma artikel. Budskapen är faktagranskade.
Till korten finns en handledning med förslag på hur du som pedagog kan arbeta med värderingsövningar både i stora och små grupper.
Materialet lämpar sig för alla som arbetar med barn eller fattar beslut som rör barn: lärare, psykologer, socionomer, politiker med flera yrkesgrupper som har som uppgift att känna till och tillämpa Barnkonventionen i sitt arbete.
Finns i svensk och engelsk version.

Målarboken om barns rättigheter – gratis att ladda ned

Med Målarboken vill vi inspirera vuxna som möter barn, att tillsammans med barn tala om Barnkonventionen och barnets rättigheter. Målarboken innehåller sju illustrationer, baserade på sju artiklar i Barnkonventionen som kan färgläggas. Artiklarna och bilderna är ett utdrag från materialet ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.”

Föregående bild
Nästa bild

Dekorativa affischer med motiv ur Barnkonventionen

Tio artiklar och budskap i Barnkonventionen finns att beställa som affischer. Färgglada och dekorativa med viktiga budskap. Passar hemma i barnrummet, på förskolan, i skolan, ja på alla platser där barn och ungdomar vistas.

Mina mänskliga rättigheter

”Mina mänskliga rättigheter” är ett redskap som vänder sig till dig som arbetar med att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter och FN:s kvinnokonvention. Materialet består av en box med 61 vackra kort som förklarar artiklarna och vad de innebär – på ett konkret, begripligt och jag-stärkande sätt. Korten representerar de 29 artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt de 16 artiklarna i FN:s kvinnokonvention, som reglerar kvinnors rättigheter inom en rad områden. Varje kort beskriver en rättighet som visar hur den berör mig som individ.
Korten ger kunskap – men också kraft och inspiration. De korta texterna kan också passa bra för språkträning.
Till korten finns en handledning om 24 sidor med förslag på hur man kan arbeta med värderingsövningar i stora och små grupper. I handledningen finns också information och bakgrundsfakta om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s kvinnokonvention.
Materialet finns på svenska, engelska och arabiska.

Kort om Barnrätt.

Barnrättsperspektiv utifrån Barnkonventionen i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd.

Syftet med materialet är att ge handläggare som arbetar med utredningar om ekonomiskt bistånd praktiskt stöd i att använda sig av ett barnrättsperspektiv utifrån Barnkonventionen. Materialets ambition är också att ge vägledning till hur ett barnrättsperspektiv kan införas i socialtjänstens verksamhetsplaner. Materialet omfattar femton artiklar ur FN:s konvention om barnets rättigheter.
Materialet är framtaget i samarbete med KNUT, Kommunalt Nätverk för Utveckling, som är ett partnerskap mellan fyra kommuner (Nynäshamn, Salem, Sundbyberg och Södertälje).
Boxen innehåller 16 kort med 15 artiklar och stöd- och reflektionsfrågor samt en informativ handledning.

Rights matter – konst som tar ställning för mänskliga rättigheter

Rights matter är en serie motiv med starka, visuella budskap som kan förstås oavsett språk eller kulturell bakgrund. Konceptet är ett samarbete mellan föreningen My Human Rights och illustratör Kari Modén. När rättigheter visualiseras, får form, blir de tillgängliga och attraktiva. Detta är grunden i My Human Rights arbete med att sprida kunskap om mänskliga rättigheter över världen.

Föregående bild
Nästa bild

Barnets rättigheter.

Barnrättsperspektiv utifrån Barnkonventionen i Kriminalvårdens arbete.

Ett utbildningsmaterial som syftar till att ge personal inom Kriminalvården stöd att integrera ett barnrättsperspektiv i enlighet med Barnkonventionen i sitt arbete. Kriminalvårdens mål är att alla medarbetare ska ha grundläggande kunskaper om barnrättsfrågor utifrån Barnkonventionen och kunna omsätta barnets bästa i berörda verksamheter. Materialet är framtaget i samarbete med Kriminalvården, sektionen för utbildningsutveckling.

Stärk företagets varumärke – ge bort mänskliga rättigheter

Beställ din egen upplaga av ”Mina mänskliga rättigheter” eller ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.”
  I boxen producerar vi ett extra kort med företagets/organisationens budskap och logotype. Boxen förses också med företagets logotype. En gåva som bygger ditt varumärke, stärker företagskulturen och fördjupar relationer med medarbetare och kunder. Minimiupplaga 300 ex.

Kontakta carin@myhumanrights.se för mer information och offert.

Mänskliga Rättigheter på fler språk

Alla människor, män, kvinnor och barn behöver känna till sina mänskliga rättigheter. Vår strävan är att översätta våra material till så många språk som möjligt. Vill du bidra med stöd till översättning så hör av dig till oss.

HAR DU FRÅGOR?