Stöd för Kvinna Liv Frihet

Årets pristagare av Nobels Fredspris är Narges Mohammadi. Den iranska journalisten, fysikern och människorättsaktivisten erhåller priset för sitt motstånd mot förtryck av kvinnor i Iran och sitt engagemang för att främja mänskliga rättigheter och frihet för alla. Hennes kamp är nödvändig inte bara i Iran utan är lika betydelsefull för kvinnor över hela världen. Det är en kamp där fler behöver engagera sig och våga ta ställning.

”Vi i föreningen har tagit fram en pin med budskapet ”Woman Life Freedom” för att uttrycka vår solidaritet och vårt stöd för den kamp som Narges Mohammadi och andra människorättsaktiviteter för över hela världen”, säger Emma Wistrand, grundare av föreningen.

”En pin kanske inte gör någon enorm skillnad, men att synliggöra ett budskap kan vara ett kraftfullt verktyg för att kommunicera och engagera sig i samhällsfrågor på ett visuellt och personligt sätt. Valet att ta fram en pin med budskapet Woman Life Freedom, slagorden i proteströrelsen i Iran, känns naturligt. Vi lever i en tid då kvinnors rättigheter inte respekteras, och alla måste göra vad de kan för att bidra,” avslutar Emma.

Pinen är formgiven av illustratör Kari Moden, finns att beställa i vår webbutik och kostar 75 kr. Vinsten från försäljningen skänker vi oavkortat till organisationen Kvinna till Kvinna. De arbetar för att ge kvinnor möjligheten att ta makten över sina egna liv samtidigt som de synliggör kvinnors kamp för fred och mänskliga rättigheter.