Ukraine

Konst för Ukraina

För många har den fundamentala betydelsen och vikten av fred och demokrati aldrig kommit så nära huden som nu. Kollektivt undrar vi, hur är det som sker ens möjligt? Att en demokrati monteras ner med våld, lögner och förvirrade illusioner. Bit för bit. Att det självklara, med ett andetag, är bortblåst. Släckt. Att generationer av liv, framtidshopp och drömmar ödeläggs.

– Aldrig har namnet för vårt konstkoncept Rights matter känns så obsolet, klingat så falskt, som nu. Men vi kan inte sluta tro på mänskligheten, på godheten, på den kraft som finns inom och bland människor. Inte heller vill vi sluta tro på att våra gemensamma överenskommelser om människors grundläggande fri- och rättigheter har betydelse. Att de är okränkbara. Föreningen My Human Rights väljer nu, precis som tidigare, att agera genom att sprida visuella budskap som kan förstås oavsett språk eller kulturell bakgrund.

– Design kan få människor att våga visa vad de tror på. Kultur och konst är dessutom en viktig del av yttrandefriheten och därför extra lämplig i kampen för de grundläggande rättigheterna för varje individ och för varje samhälle, säger Emma Wistrand och Carin Granlund grundarna för föreningen.

– Den nya affischen Ukraine – with Love är framtagen med hopp för Ukraina och med den absoluta övertygelsen om att fred och kärlek ska segra till slut, berättar Kari Cialec Modén illustratören bakom konceptet.
Det går dock inte att leva av enbart hopp därför skänker vi vinsten från försäljningen till UNHCR för att de ska kunna fortsätta hjälpa.

Affischerna säljs via www.myhumanrights.se

Tidigare motiv i konceptet Rights Matter:
 In memory – förmedlar alla människors lika värde och kampen mot förtryck, våld och strukturell diskriminering.

The Paragraph – lyfter betydelsen av att juridiska rättigheter har betydelser för enskilda människor och för hela samhällen.