My human rights

Barnrättsdagarna i Jönköping

Varför är det viktigt att utbilda barn om deras rättigheter och hur gör man? Den 16 december 2020 sändes en digital dag fullspäckad med kunskap och samtal om barnet som rättighetsbärare och vad det innebär i praktiken att arbeta med barns rättigheter inom olika verksamheter. 

Deltog gjorde vår ordförande Annika Rehn Frobell som tillsammans med Andreas Hallman från Erikshjälpen berättade om våra respektive utbildningsmetoder och hur de kan användas i olika pedagogiska sammanhang. Se det filmade samtalet här:

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/samhalle/social-hallbarhet/barnets-rattigheter-och-barnkonventionen/barnrattskonferens.html

Scrolla sedan ner på sidan till rubrik: Så här gör vi – Att utbilda barn om barns rättigheter

I filmen får du också träffa barn från Öxnehagsskolan i Jönköping som resonerar om sina rättigheter med hjälp av vårt material ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.”

Barnrättsdagarna arrangerades av Länsstyrelsen i Jönköpings län.