Film hjälper barn att hitta stöd i krisen

”Vi kunde inte bara sitta overksamma när rapport efter rapport visade att Covid 19 får barn att känna sig oroliga och otrygga. Barn har också rätt att få veta vad som gäller. Barns rättigheter gäller ovillkorligen och alltid. Men de kan lätt komma i skymundan när vardagen är så påfrestande som den är just nu”, säger Ragna Wallmark, styrelseledamot i My Human Rights. ”Därför har vi gjort filmen Känns det inte rätt?”

Filmen är en påminnelse om att barn har rätt att känna sig trygga och hänvisar till vår hemsida där vi har samlat organisationer dit barn kan vända sig när de behöver hjälp och stöd. Det är vår förhoppning att den här insatsen kan bidra till att hjälpa barn som idag befinner sig i utsatta situationer på grund av Corona-pandemin.