Jag är kvinna och jag har rättigheter

Idag, på Internationella Kvinnodagen, konstaterar vi att vårt material fortfarande är högaktuellt. Motståndet mot jämställdhet och kvinnors rättigheter ökar i flera länder i Europa och runt om i världen. 

Den 8 mars 2008 sänder Sveriges Radios korrespondent Nils Horner ett reportage från en kvinnojour i Afghanistan. Han intervjuar Faria, en ung kvinna som flytt från sitt hem eftersom hennes man tänkt mörda henne och redan grävt hennes grav bakom huset. Grannar hinner dock varna Faria. 

Det är ett starkt reportage och Nils Horner konstaterar att många kvinnor i Afghanistan inte känner till att de har mänskliga rättigheter eller ett värde som människor.

Emma Wistrand känner att hon måste göra något. Men vad? Då föds idén om My Human Rights och våra utbildningsmaterial. Visst måste det gå att göra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s kvinnokonvention tillgängligare och enklare att förstå? 

my human rights