Vi vill att alla
människor ska
känna till sina
mänskliga
rättigheter