Att känna till sina rättigheter är en superkraft.

En solig junidag hade vi ”för-lansering” av vårt lärspel baserat på artiklarna i Barnkonventionen.Vi deltog i Malmö Stads och Grundskolefotboll Mot Rasismers fotbollsturnering som samlade cirka 2000 entusiastiska mellanstadiebarn, många engagerade lärare och ideella eldsjälar.Vid vårt bord fick barnen testa spelet, svara på quiz och prata Barnkonventionen. Att spela är ett kul sätt att lära sig om sina rättigheter tyckte många av barnen. Och barns rättigheter är viktiga, fler vuxna borde också lära sig om våra rättigheter sa några av barnen. Och vi håller förstås med om det.

Barnrättsspelet är klart under hösten och möjligt tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden. Vill du vara en av de första som testar spelet, maila till oss på
barnsrattigheter@myhumanrights.se