Ge rasismer rött kort!

Grundskolefotboll mot rasismer (GFMR) är ett projekt, en rörelse, som drivs av
Grundskoleförvaltningen i Malmö Stad och Malmö FF. I september fick vi möjligheten att delta på
GFMR:s kickoff där 230 barn och lärare från årskurs 6 och från olika skolor i Malmö deltog.
På kickoffen diskuterades barns rättigheter och allas lika värde. Under en av dagens aktiviteter fick
barnen med hjälp av vårt material ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” välja vilja artiklar i
Barnkonventionen de tycker är viktigast att de efterlevs. Det här tyckte barnen i Malmö:
• att det är viktigt att alla känner till barns rättigheter
• att alla barn är lika mycket värda, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller
tro
• att det är viktigt att känna sig trygg i skolan
• att det är viktigt att barn mår bra
Grundskolefotboll mot rasismer drivs av barnrättsstrategen och barnets bästa-eldsjälen Gustavo
Nazar. I hans och hans kollegors möten med eleverna skapas en kraft och vilja som driver dem framåt
mot ett mer jämlikt samhälle där alla barn utifrån sina personligheter, förmågor, önskningar och
drivkrafter har lika stor rätt till att höras och synas och skapa sin framtid.
Vi instämmer, ge rasismer rött kort och tack för en otroligt inspirerande dag!