My human rights

Konst som står upp för mänskliga rättigheter

I dag, på Internationella dagen för mänskliga rättigheter, lanseras The Paragraph, det andra motivet i konstkonceptet Rights matter, ett koncept med starka visuella budskap skapat av illustratör Kari Modén och föreningen My Human Rights.

De mänskliga rättigheterna är kraftfulla och universella. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Men trots att konventionen antogs för över 70 år sedan, och är ratificerad av 191 länder, är efterlevnaden långt ifrån en självklarhet. Runt om i världen, även här i Sverige, kränks människors rättigheter varje dag.

Med ”The Paragraph” vill My Human Rights inspirera människor att ta ställning för de mänskliga rättigheterna. 

Första motivet i serien ”In memory” lanserades i juni 2020 och förmedlar kampen mot förtryck, våld och strukturell diskriminering.