My Human Rights får stöd från Allmänna Arvsfonden

My Human Rights har beviljats 4.2 MKR av Allmänna Arvsfonden för att digitalisera materialet ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter”. 

”Vi är så otroligt glada för att äntligen kunna digitalisera vårt material om Barnkonventionen. Det känns extra viktigt nu när den blir lag i Sverige. Under det senaste året har vi arbetat intensivt med att hitta finansiering för att kunna digitalisera föreningens material. Det har också varit föreningens mål ända sedan starten 2010”, berättar Emma Wistrand och Annika Rehn Frobell, grundare respektive ordförande i föreningen.

Målgruppen för den digitala kunskapsplattformen är barn och unga mellan 8-15 år samt professionen inom främst skola, socialtjänst, sjukvård, polis och civilsamhället. 

”Utvecklingen kommer att ske agilt och i nära samarbete med målgrupperna för att få fram den bästa och mest relevanta lösningen. Plattformen beräknas vara klar under 2022 och kommer då att vara helt kostnadsfri att ladda ner”, berättar Carin Granlund Olsen som leder projektet.

Att utbilda barn och vuxna i Barnkonventionen är viktigt eftersom många barn i dag saknar djupare kunskap om sina rättigheter och därmed möjlighet att hävda dem och agera vid kränkningar. Men också eftersom många vuxna som finns i barns närhet inte heller känner till konventionen och förstår vilket ansvar de har för att säkerställa att den efterlevs. 

”Att fler utbildningsmaterial behövs nu när Barnkonventionen är lag är tydligt. Jag märker att detta är något som idag efterfrågas av alla som arbetar med barn”, säger Ragna Wallmark, ordförande i Rädda Barnen Vaxholm och styrelseledamot i My Human Rights.