My human rights

”Ni bidrar till kampen för alla barns lika rätt”

I många av grundskolorna i Malmö stad pryds väggarna av My Human Rights affischer baserade på artiklar i Barnkonvention och på lektioner används vårt utbildningsmaterial ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.”

”Ni har gjort ett historiskt, pedagogiskt bidrag till kampen för våra allas barn”, säger eldsjälen Gustavo Nazar, Utvecklingssamordnare Normer och värden på Pedagogisk Inspiration inom Malmö Stad.

Malmö stad arbetar för att lyfta fram barns och elevers lust att lära, att stödja dem i deras behov av att vara medskapande i ett meningsfullt sammanhang och det är Pedagogisk Inspiration Malmö som ansvarar för skolutveckling och forskning. 

”Pedagogisk Inspirations syfte är att sprida goda pedagogiska exempel och synliggöra kunskaper och erfarenheter som finns bland Malmös pedagoger och skolledare”, berättar Gustavo. ”Ett av våra mycket lyckade och uppmärksammade projekt är Grundskolefotboll mot Rasism – för allas lika värde som vi etablerade för 10 år sedan och som idag omfattar mer än 30 grundskolor runt om i Malmö.”

Mer om Pedagogisk Inspiration och Grundskolefotboll mot rasism kan du läsa här: