”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.”

275 kr

Svensk version.

”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” består av en box med 70 kort som representerar de rättighetsbaserade artiklarna i Barnkonventionen, d.v.s. de 41 första artiklarna i konventionen. Varje kort tar upp en artikel i Barnkonventionen som ett jag-stärkande budskap. I asken finns en handledning om 28 sidor med förslag på värderingsövningar som kan användas i stora och små grupper. Materialet är framtaget i samarbete med Rädda Barnen.
Illustrationer och formgivning: Kari Modén.
Moms och frakt ingår i priset.

my human rights