Barnrättsspelet på Barnrättsdagarna

18-19 april deltog vi i My Human Rights på Barnrättsdagarna i Karlstad, tillsammans med ett tusental andra som arbetar med och för barns rättigheter. I vår monter kunde besökarna testa och få mer information om Barnrättsspelet.se av vår styrelseledamot Ragna Wallmark.

Barnrättsspelet bygger på artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och är utvecklat tillsammans med barn i åldrarna 10-13 år med stöd av Allmänna Arvsfonden. Vår ambition med spelet är att barnen ska få kunskap och förstå vad artiklarna betyder i och för deras egna liv. Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger en känsla av att man är värd att tas på allvar. Med hjälp av spelet får barnen prova på att använda sig av artiklarna i Barnkonventionen i ett antal utmanande nära-livet situationer. Här möter barnen allt från obetänksamma lärare och politiker till okunniga föräldrar och kompisar. Här förekommer tafsande släktingar och mobbing.

Barnrättsspelet är framför allt tänkt att användas i undervisningen på mellanstadiet, men också av fritidspedagoger, idrottsledare, barnrättsstrateger och alla andra vuxna som möter barn i sitt arbete. Till spelet hör en omfattande handledning med tips på arbetssätt och övningar kring Barnkonventionen