Workshop med scoutledare

I början av juni var vi inbjudna till Scouterna Region Syds konferens Scoutbuffé för att prata och workshoppa om barns mänskliga rättigheter. Vi arbetade bland annat med vårt utbildningsmaterial ”Jag är ett barn. Jag har rättigheter.” som är ett utmärkt och engagerande hjälpmedel för ledare som lär ut barns rättigheter. Vi visade också vårt spel Barnrättsspelet.se som bygger på artiklarna i Barnkonventionen, ett gratis, digitalt
hjälpmedel lämpligt för barn mellan 10-13 år.

Om du inte redan visste så är Scouterna är en fantastisk rörelse för barn och unga, med över 80 000 aktiva medlemmar från norr till söder. Scouternas uppdrag handlar om barn och
ungas rätt till en meningsfull fritid, helt i överensstämmelse med artikel 31 i Barnkonventionen. Men här lär sig också barn viktiga saker som att respektera andra, att leda sig själva och att leda allt från små till megastora grupper.

Tack till Scouterna Region Syd och Scoutkåren Höör för att vi fick delta!