Stort intresse för Barnrättsspelet på MR-dagarna

Under MR-dagarna, 17-18 november, i Örebro deltog vi i My Human Rights för att förlansera barnrättsspelet.se. Barnrättsspelet bygger på artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och är utvecklat tillsammans med barn i åldrarna 10-13 år med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Barnrättsspelet är framför allt tänkt att användas i undervisningen på mellanstadiet, men också av fritidspedagoger, idrottsledare, barnrättsstrateger och alla andra vuxna som möter barn i sitt arbete. Pedagogiken i spelet baseras på Blooms taxonomi och är anpassat till läroplanen, Lgr 22.

  • Vi har arbetat med detta i 3 år och testat på totalt ett 50-tal barn, från prototyp till färdigt spel. Att få presentera spelet på Mänskliga Rättighetsdagarna känns väldigt roligt. Ett av målen för mässan är ju att sprida och utbyta kunskap kring mänskliga rättigheter och att erbjuda metoder för praktisk tillämpning av dem, säger Carin Granlund, som projektleder arbetet med spelet.

Barnrättsspelet lanseras under vintern 2023 och är gratis att använda.